Víťaz vidí problémy, len ako inú príležitosť k tomu, aby sa sám preveril. (Donald Trump)

Domov » Premianti

Premianti

… tí, ktorí sú pre nás vzormi učenia sa a správania …

 

| za školský rok 2014/2015
Faraonov Andrej (Príma)
Jeníková Terézia (Príma)
Ondrejkovič Matej (Sekunda)
Padyšák Richard (Sekunda)
Kohuteková Táňa (Tercia A)
Hajdu Viliam (Tercia B)
Vojtilla Ronald (Tercia B)
Ferenčík Peter (Kvarta)
Šalatová Zuzana (Kvinta)
Tkáčová Katarína (Kvinta)
Mitruk Adam (1.G)
Mihok František (Septima)
Molnár Pavol (Septima)
Tomko Jakub (3.G)
Hasilová Stela (3.G)

| za školský rok 2013/2014
Kando Štefan (Príma)
Dvorščáková Emma (Sekunda A)
Mihoková Katarína (Sekunda A)
Obšitoš Tomáš (Sekunda B)
Vojtilla Ronald (Sekunda B)
Ferenčík Peter (Tercia)
Novák Jaroslav (Tercia)
Šalatová Zuzana (Kvarta)
Tkáčová Katarína (Kvarta)
Mihok František (Sexta)
Molnár Pavol (Sexta)
Tomko Jakub (2.G)
Kecer Adam (Septima)
Dávid Lázár (Septima)

 | za školský rok 2012/2013
Kohúteková Táňa (Príma A)
Mihoková Katarína (Príma A)
Vojtilla Ronald (Príma B)
Dziaková Lujza (Sekunda)
Ferenčík Peter (Sekunda)
Šalatová Zuzana (Tercia)
Tkáčová Katarína (Tercia)
Mihok František (Kvinta)
Fuska Radovan (Kvinta)
Lázár David (Sexta)
Bodnárová Ema-Marína (Septima)
Tomko Jakub (1.G)
Molnár Pavol (1.G)
Gazda Matej (3.G)
Suja Marcel (3.G)

| za školský rok 2011/2012
Bodnárová Lujza-Alica (I.OA)
Mrázková Viktória (I.OA)
Šalatová Zuzana (II.OA)
Tkáčová Katarína (II.OA)
Bodnárová Ema-Marína (VI.OA)
Kohúteková Soňa (VII.OA)
Šalata Martin (VII.OA)

| za školský rok 2010/2011
Šalatová Zuzana (I.OA)
Tkáčová Katarína (I.OA)
Gurská Dominika (III.OA)
Vranay Adam (III.OA)
Lázár Dávid (IV.OA)
Blaževská Barbora (V.OA)
Bodnárová Ema-Marína (V.OA)
Fusková Zuzana (V.OA)
Fehérová Lucia (VI.OA)
Kohuteková Soňa (VI.OA)
Šalata Martin (VI.OA)
Filčák Maroš (VII.OA)
Jámborová Karina (VII.OA)
Gazda Jakub (III.G)

| za školský rok 2009/2010
Gurská Dominika (II.OA)
Mihok František (II.OA)
Kecer Adam (III.OA)
Lázár Dávid (III.OA)
Venglárčiková Simona (IV.OA)
Fusková Zuzana (IV.OA)
Kohuteková Soňa (V.OA)
Šalata Martin (V.OA)
Filčák Maroš (VI.OA)
Jámborová Karina (VI.OA)
Fabiánová Ivana (VII.OA)
Šalata Ján (VII.OA)
Šoltés Niko (I.G)
Hanušovská Simona (I.G)
Gazda Jakub (II.G)
Tomčo Michal (II.G)
Michalusová Katarína (III.G)
Ražek Rodan (III.G)


PARTNERI