Keď zmeníme pohľad na veci, zmenia sa aj veci, na ktoré sa dívame. (Dr. Wayne Dyer)

Ponuka krúžkovej činnosti na šk.rok 2017/18

 

(viac…)

Súkromné gymnázium má nové vedenie

hdimg3d15fa4e24e355099509c49b6336e5S účinnosťou od 1.augusta 2017 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy RNDr.Melišová-Čugová. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa tvorivých a úspešných nápadov pre vás, pre nás, pre Súkromné gymnázium.

„Komu sa cez prázdniny nelení …“

Zborovna_02Veď to sami dobre poznáte … A tak sme veru počas leta nelenili a triedy i chodby sme maľovali, čistili, kde-tu linoleum menili a ináč skrášľovali, zborovňu i riaditeľňu vypratali, maľovali, nový koberec položili … Tak už len ostávať veriť, že sa NÁM VŠETKÝM počas nadchádzajúceho školského roka bude len a len „zeleniť“J Želáme úspešný začiatok školského roka.

#vasadneperska

(viac…)

Milí študenti,

holiday-moodškolský rok 2016/17 sa skončil. Priniesol nám nové vedomosti, naučil nás nové zručnosti a dáva nám i Vám nádej pre našu – Vašu budúcu cestu životom. (viac…)

Výberové konanie

RNDr.Dušan Bosák, zriaďovateľ školy,

Dneperská 1, 040 12 Košice

vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromného gymnázia, Dneperská 1, 040 12 Košice.

  (viac…)

Výsledky prijímacích skúšok na Súkromné gymnázium, zo dňa 09.05.2017

Zoznam úspešných žiakov:

(viac…)

Prijímačky 2017/18

Vážení rodičia, študenti, priaznivci nášho gymnázia, posledný termín pre doručenie Prihlášky na Súkromné gymnázium je  10. apríl 2017.

Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika, v rozsahu učebnej látky základnej školy. Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút.Žiak si prinesie: písacie a rysovacie potreby.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.

Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gymbosak.sk v deň konania prijímacej skúšky.

Termíny prijímačiek sú:

  • 9. máj 2017 (utorok) – prvý termín, prvé kolo
  • 11. máj 2017 (štvrtok) – druhý termín, prvé kolo
  • 20. jún 2017 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Už 8. ročník Valentínskeho plesu

24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :)Fotky

A takto to celé dopadlo – DOD 2017

Tohtoročný DOD bol pestrý, voňavý a plný technológií

Fotky

Den otvorených dverí 21.02.2017

2017_DOD_fotka (viac…)


PARTNERI