Myslenie je najťažšia práca, aká existuje. (Henry Ford)

EUROSCOLA 2017 – zaujíma nás Váš názor.

Anketa

KF VaT pre košický a prešovský kraj

20161013_09040313.10.2016 organizovala naša škola spolu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ KF V a T, na ktorom súťažilo 109 súťažiacich.

(viac…)

Štipendium

mimon-student-silikon

Vážení študenti,  v tabuľke Vám ponúkame aktualizovaný stav plnenia vašich aktivít k 13.10.2016, ktoré budú rozhodujúcim činiteľom pre udelenie štipendia za šk.rok 2016/17.

Súkromné gymnázium poskytuje v šk.roku 2016/17 mimoškolskú prácu v týchto krúžkoch:

Dejepisný krúžok – Mgr.Ivana Pliešovská – streda 14:00 – 15:00

English Club – Mgr.Marta Vojtková – utorok 14:15 – 15:45

Fyzikálny krúžok – RNDr.Tibor Révay – štvrtok 14:00 – 14:45 a 14:30 – 15:15

Krúžok programovania – Ing.Jaroslav Petrovský – utorok 14:00 – 15:30

Matematický krúžok – RNDr.Tatiana Sokolská – štvrtok 12:45 – 14:15

Relaxačný krúžok – Mgr.Jana Kozáková – piatok 13:35 – 15:05

Slovenský jazyk zvládneme hravo – Mgr.Katarína Kurčáková – utorok 13:35 – 15:05

Športové hry – Mgr.Peter Svičin – štvrtok 14:30 – 15:30

Návšteva u „deväťhlavého draka“ alebo Deň otvorených dverí na Ústavnom súde

uvodViete čo má spoločné „rozprávkový drak“ a Ústava SR? No predsa deväť hláv. Aj takto nejako by mohlo začať naše rozprávanie o Ústavnom súde SR so sídlom v Košiciach. (viac…)

Exkurzia CERN a Autosalón v Paríži.

20161002_124839Niektorí študenti triedy Sexta a Septima pod dohľadom učiteľa fyziky RNDr. T. Révay sa v dňoch 29.9 – 3.10.2016 zúčastnili exkurzie s názvom „CERN a Autosalón v Paríži“. (viac…)

Ponuka krúžkovej činnosti na rok 2016/17

lopta

Ponuka krúžkovej činnosti 2016-2017

Vyhodnotenie IT tábora 2016

Vyhodnotenie IT Tábor 2016

Účastníci IT tábora foto

IT tábor Dneperská 2016 – poďakovanie

V mene účastníkov prímestského IT tábora ďakujeme Mestskej časti Košice Nad jazeromzdruženiu IT Valley Košice za finančnú pomoc pri organizovaní tretieho ročníka letného tábora v dňoch 01.07.– 08.07.2016 v priestoroch nášho gymnázia.

 

33475Milí študenti prajeme vám krásne a slnečné prázdniny plné oddychu.

(viac…)

Štipendia za šk.rok 2015/16

IlluStipendium

Vážení študenti,  v tabuľke Vám ponúkame aktualizovaný stav plnenia vašich aktivít k 23.06.2016, ktoré budú rozhodujúcim činiteľom pre udelenie štipendia za šk.rok 2015/16.

 


PARTNERI