Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom. (David Hume)

VIANOČNÝ FILM

fKVARTA, KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, ZAHLASUJ SI ZA FILM, KTORÝ CHCEŠ VIDIEŤ 22.DECEMBRA V CINEMAX OPTIMA. Hlasovanie končí 7.12. o 24:00. Hlasovať môžes len raz!

(viac…)

Shakespeare´s Memorial

ShakespeareV pondelok 21.11.2016 organizovalo naše gymnázium ďalší ročník regionálneho kola súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare´s Memorial. (viac…)

Dni nezábudiek 2016

vz-dn-2016-sg-dneperska-t

Ani tento rok sme „nezabudli“ a zúčastnili sme sa verejnej zbierky „Dni nezábudiek 2016“.  (viac…)

Škola v prírode – Veľká Lomnica

11-stary-smokovec-8V tomto školskom roku sa v dňoch 17. – 21. októbra 2016 zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka osemročného gymnázia spolu s pani profesorkami PaedDr. T. Sokolskou, PaedDr. A. Kováčovou-Kolesárovou a Mgr. K. Kurčákovou pobytu školy v prírode v Hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. (viac…)

EUROSCOLA 2017 – zaujíma nás Váš názor.

Anketa

KF VaT pre košický a prešovský kraj

20161013_09040313.10.2016 organizovala naša škola spolu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ KF V a T, na ktorom súťažilo 109 súťažiacich.

(viac…)

Štipendium

mimon-student-silikon

Vážení študenti,  v tabuľke Vám ponúkame aktualizovaný stav plnenia vašich aktivít k 13.10.2016, ktoré budú rozhodujúcim činiteľom pre udelenie štipendia za šk.rok 2016/17.

Súkromné gymnázium poskytuje v šk.roku 2016/17 mimoškolskú prácu v týchto krúžkoch:

Dejepisný krúžok – Mgr.Ivana Pliešovská – streda 14:00 – 15:00

English Club – Mgr.Marta Vojtková – utorok 14:15 – 15:45

Fyzikálny krúžok – RNDr.Tibor Révay – štvrtok 14:00 – 14:45 a 14:30 – 15:15

Krúžok programovania – Ing.Jaroslav Petrovský – utorok 14:00 – 15:30

Matematický krúžok – RNDr.Tatiana Sokolská – štvrtok 12:45 – 14:15

Relaxačný krúžok – Mgr.Jana Kozáková – piatok 13:35 – 15:05

Slovenský jazyk zvládneme hravo – Mgr.Katarína Kurčáková – utorok 13:35 – 15:05

Športové hry – Mgr.Peter Svičin – štvrtok 14:30 – 15:30

Návšteva u „deväťhlavého draka“ alebo Deň otvorených dverí na Ústavnom súde

uvodViete čo má spoločné „rozprávkový drak“ a Ústava SR? No predsa deväť hláv. Aj takto nejako by mohlo začať naše rozprávanie o Ústavnom súde SR so sídlom v Košiciach. (viac…)

Exkurzia CERN a Autosalón v Paríži.

20161002_124839Niektorí študenti triedy Sexta a Septima pod dohľadom učiteľa fyziky RNDr. T. Révay sa v dňoch 29.9 – 3.10.2016 zúčastnili exkurzie s názvom „CERN a Autosalón v Paríži“. (viac…)


PARTNERI