Žiadna vec nie je taká dôležitá, ako samotný postoj k nej, lebo on určuje naše úspechy alebo prehry. (Dr. Norman Vincent Peale)

Už 8. ročník Valentínskeho plesu

24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :)Fotky

A takto to celé dopadlo – DOD 2017

Tohtoročný DOD bol pestrý, voňavý a plný technológií

Fotky

Den otvorených dverí 21.02.2017

2017_DOD_fotka (viac…)

Môj vianočný príbeh – vyhodnotenie celoškolskej súťaže v písaní literárnych prác

hdimg47f8c7a5634cc0a37bf05f654c3fef

Cieľom súťaže bolo uvedomiť si výnimočnosť etického a emotívneho významu Vianoc, naučilť sa podeliť so svojimi zážitkami so spolužiakmi a precvičili si schopnosť zoštylizovať vlastný alebo fiktívny príbeh/ rozprávanie odohrávajúce sa počas Vianoc. (viac…)

Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO

V okhdimgfc219d3d5845db8a908064a594643aresnom kole geografickej olympiády medzi veľkou konkurenciou a v spleti mimoriadne náročných úloh vybojoval 3.miesto a postup do krajského kola JAKUB BALÁŽ zo Sekundy. Srdečne blahoželáme.

 

fotky

Zimná časť celoslovenského seminára PIKOFYZ

Najlepší rhdimgee5f059fd596fbbd1a47ede6791522iešitelia celoslovenskej súťaže PIKOFYZ pozýva organizátor súťaže na zimné sústredenie ,  kde sa žiakom budú venovať matematici a fyzici. (viac…)

Odborná diskusia “Kyberšikana”

hdimgfbd22bb927d30af6c0440eaf532ba113.02.2017 sme privítali na našej škole kriminologičku p.Šemegdovú, ktorá nám vysvetlila, ako a prečo sa musíme vo virtuálnom priestore chrámiť. (viac…)

Výsledky olympiády anglického a nemeckého jazyka.

5   ‘KNOWLEDGE OF LANGUAGES IS THE DOORWAY TO WISDOM” (Znalosť jazykov  je bránou k múdrosti), túto múdrosť raz vyslovil anglický filozof 13. storočia – Roger Bacon a jeho nadšenie má aj dnes svojich pokračovateľov … (viac…)

VIANOČNÝ DAR PRE INÝCH – KVARTA

Tento školský rok sme sa rozhodli, že darčeky si nebudeme dávať my medzi sebou ako po minulé roky, ale že náš darček dáme niekomu inému, kto to potrebuje viac…a tak sme hľadali a našli… (viac…)

Pytagoriáda

 

 1

 

Vo štvrtok 8.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Súťažilo sa v 3. kategóriách, v ktorých si potrápili matematické hlavičky naši študenti z tried príma, sekunda a tercia. (viac…)


PARTNERI