Človek nesmie ukončiť proces hľadania. Má se neustále pýtať. (Max Kašparů)

Domov » Koordinátor prevencií

Koordinátor prevencií

Koordinátor prevencií: Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ

Výchova k ľudským právam: Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ

Výchova k zdravému životnému štýlu: Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ

Environmentálna výchova: Mgr. Peter ALBERT


PARTNERI