Človek nesmie ukončiť proces hľadania. Má se neustále pýtať. (Max Kašparů)

Domov » Koordinátor prevencií

Koordinátor prevencií

Koordinátor prevencií: Mgr. Ivana Pliešovská

Výchova k ľudským právam: Mgr. Ivana Pliešovská

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Katarína OLEJÁROVÁ

Výchova k zdravému životnému štýlu: Mgr. Katarína OLEJÁROVÁ   

Environmentálna výchova: Mgr. Peter ALBERT 

 

 


PARTNERI