Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku. (Paulo Coelho)

Domov » Predmetové komisie

Predmetové komisie

Predmetová komisia prírodovedné predmety
Biológia: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ

Fyzika: Mgr. Júlia ČIERNA, Mgr. Jana SABOLOVÁ, Ing. Jaroslav PETROVSKÝ 
Chémia: RNDr. Martina GÁBOROVÁ, Mgr. Ivana ŠMELKOVÁ 
Geografia: Mgr. Richard BĚLOHLÁVEK, Mgr. Jana KOZÁKOVÁ
Technika: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ
Telesná a športová výchova: Mgr. Peter SVIČIN, PaedDr. Elena ŠIMOVÁ 
Vedúca PK: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ

Predmetová komisia humanitné predmety
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ, Mgr. Katarína OLEJÁROVÁ
Dejepis: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ, Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ 
Občianska náuka: Mgr. Peter ALBERT, Mgr. Katarína OLEJÁROVÁ, Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ
Výtvarná výchova: Mgr. Júlia ČIERNA
Hudobná výchova: Mgr. Ľudmila JAKUBOVÁ
Umenie a kultúra: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ
Etická výchova: Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ, Mgr. Peter SVIČIN 
Náboženská výchova: Mgr. Gabriel REPASKÝ 
Vedúca PK: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ

Predmetová komisia informatika, programovanie a matematika
Informatika: Mgr. Richard BĚLOHLÁVEK, Ing. Miroslav PETROVSKÝ, Ing. Peter SAVČÁK

Programovanie: Ing. Miroslav PETROVSKÝ, Ing. Peter SAVČÁK
Matematika: RNDr. Dušan BOSÁK, Mgr. Júlia ČIERNA, RNDr. Miriam MELIŠOVÁ-ČUGOVÁ, Ing. Peter SAVČÁK
Základy administratívy: Mgr. Richard BĚLOHLÁVEK 
Vedúca PK: Mgr. Júlia ČIERNA

Predmetová komisia cudzie jazyky
Anglický jazyk: Mgr. Richard BĚLOHLÁVEK, PaedDr. Mgr. Andrea KOVÁČOVÁ KOLESÁROVÁ,

Mgr. Ingrid MELICHOVÁ
Nemecký jazyk: Mgr. Peter ALBERT
Ruský jazyk: Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ, Mgr. Stella RAKÚSOVÁ
Vedúca PK: Mgr. Ingrid MELICHOVÁ

 

 


PARTNERI