Ak chceš byť naozaj úspešný a šťastný, musíš robiť to, čo ťa naozaj baví. (W. Disney)

Domov » Predmetové komisie

Predmetové komisie

Predmetová komisia prírodovedné predmety
Biológia: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ
Fyzika: RNDr. Tibor RÉVAY
Chémia: Mgr. Ivana ŠMELKOVÁ, Mgr. Eva DŽURINOVÁ
Geografia: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ, PaedDr. Tatiana SOKOLSKÁ
Technika: RNDr. Tibor RÉVAY
Telesná a športová výchova: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ, Mgr. Peter SVIČIN
Vedúca PK: Mgr. Jana KOZÁKOVÁ

Predmetová komisia humanitné predmety
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ, Mgr. Hana LAKTIČOVÁ
Dejepis: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ, Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ
Občianska náuka: Mgr. Peter ALBERT, Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ
Výtvarná výchova: Mgr. Jana URBÁNOVÁ
Hudobná výchova: Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ
Umenie a kultúra: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ
Výchova umením: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ
Etická výchova: Mgr. Peter ALBERT, Mgr. Katarína KURČÁKOVÁ, Mgr. Peter SVIČIN
Náboženská výchova: Mgr. Gabriel REPASKÝ
Vedúca PK: Mgr. Hana LAKTIČOVÁ

Predmetová komisia informatika, programovanie a matematika
Informatika:
Ing. Miroslav PETROVSKÝ, Ing. Peter SAVČÁK
Programovanie: Ing. Miroslav PETROVSKÝ, Ing. Peter SAVČÁK
Matematika: RNDr. Dušan BOSÁK, RNDr. Miriam MELIŠOVÁ-ČUGOVÁ, PaedDr. Tatiana SOKOLSKÁ, Mgr. Jana URBÁNOVÁ
Základy administratívy: RNDr. Tibor RÉVAY
Vedúca PK: PaedDr. Tatiana SOKOLSKÁ

Predmetová komisia cudzie jazyky
Anglický jazyk:
PaedDr. Mgr. Andrea KOVÁČOVÁ KOLESÁROVÁ, Mgr. Ingrid MELICHOVÁ, Mgr. Marta VOJTKOVÁ
Nemecký jazyk: Mgr. Peter ALBERT, Mgr. Marta VOJTKOVÁ
Ruský jazyk: Mgr. Ivana PLIEŠOVSKÁ
Vedúca PK: Mgr. Ingrid MELICHOVÁ

 

 


PARTNERI