Človek je produktom svojich myšlienok. Čo si o sebe myslí, tým sa stáva. (M. Gándhí)

Domov » Vedenie školy

Vedenie školy

zriaďovateľ školy
                        RNDr. Dušan BOSÁK  | bosak@gymbosak.sk

riaditeľka školy
                        RNDr. Miriam  MELIŠOVÁ – ČUGOVÁ  | melisova@gymbosak.sk

zástupkyňa riaditeľky
                        Mgr. Ivana ŠMELKOVÁ  | smelkova@gymbosak.sk

 

 

 


PARTNERI