Úspech nie je niečo, na čo čakáme v budúcnosti. Je to niečo, čo si vytvárame práve teraz. (Jim Rohn)

Domov » Vedenie školy

Vedenie školy

zriaďovateľ školy

RNDr. Dušan BOSÁK | bosak@gymbosak.sk

riaditeľ školy

RNDr. Dušan BOSÁK | bosak@gymbosak.sk

zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Mária BOSÁKOVÁ | bosakova@gymbosak.sk

zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Ivana ŠMELKOVÁ | smelkova@gymbosak.sk


PARTNERI