Každý človek je bohatý, ak má zdravé ruky a rozum. (Tomáš Baťa)

Domov » Organizácia školského roka

Organizácia školského roka

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA

14.11.2017  |  rodičovské združenie k I. štvrťroku
16.01.2018  |  rodičovské združenie k I. polroku
10.04.2018  |  rodičovské združenie k III. štvrťroku
05.06.2018  |  rodičovské združenie k II. polroku

HODNOTIACE A KLASIFIKAČNÉ PORADY

14.11.2017  |  hodnotiaca porada k I. štvrťroku
26.01.2018  |  klasifikačná porada k I. polroku
10.04.2018  |  hodnotiaca porada k III. štvrťroku
25.06.2018  |  klasifikačná porada k II. polroku

MATURITNÉ SKÚŠKY

13.03.2018 externá časť a písomná forma internej časti – slovenský jazyk
                                                                                                             a literatúra
14.03.2018 externá časť a písomná forma internej časti – cudzí jazyk
15.03.2018  |  externá časť – matematika
od 21.05.2018 do 08.06.2018  |  ústna forma internej časti

PRÁZDNINY

od 30.10.2017 do 31.10.2017  |  jesenné prázdniny
od 23.12.2017 do 05.01.2018  |  vianočné prázdniny
od 02.02.2018 do 02.02.2018  |  polročné prázdniny

od 26.02.2018 do 02.03.2018  |  jarné prázdniny
od 29.03.2018 do 03.04.2018  |  veľkonočné prázdniny
od 02.07.2018 do 31.08.2018  |  letné prázdniny

 

ŠTÁTNE SVIATKY A DNI PRACOVNÉHO POKOJA

01.09.2017  |  Deň ústavy Slovenskej republiky
15.09.2017  |  Sedembolestná Panna Mária
01.11.2017  |  Sviatok všetkých svätých
17.11.2017  |  Deň boja za slobodu a demokraciu
24.12.2017  |  Štedrý deň
25.12.2017  |  Prvý sviatok vianočný
26.12.2017  |  Druhý sviatok vianočný
01.01.2018  |  Deň vzniku Slovenskej republiky
06.01.2018  |  Zjavenie Pána
25.03.2018  |  Veľký piatok
28.03.2018  |  Veľkonočný pondelok
01.05.2018  |  Sviatok práce
08.05.2018  |  Deň víťazstva nad fašizmom
05.07.2018  |  Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2018  |  Výročie Slovenského národného povstania


PARTNERI