Neprichádzam sa klaňať, prichádzam víťaziť... (Bob Marley)

Domov » … a predsa iná

… a predsa iná

RASTIEME A DOSPIEVAME S VAŠIMI DEŤMI

pppp ppp pp
s k ú s e n o s ť
- 20 rokov existencie- 401 absolventov- kvalifikovaní učitelia

– kontinuálne vzdelávanie učiteľov

– účasť na projektoch Európskej únie zvyšujúcich kvalitu výučby

– kombinácia tradičných a inovatívnych metód výučby

s t a r o s t l i v o s ť
– škola rodinného typu- individuálny prístup

– konzultačné hodiny

– podpora talentov

– domáce a zahraničné študijné i poznávacie pobyty

– možnosť štúdia v zahraničí

– mimoškolské aktivity

– technické vybavenie školy

b u d u c n o s ť
– zameranie na programovanie a informatiku- posilnená výučba cudzích jazykov a matematiky

– možnosť profilácie

– účasť na medzinárodných súťažiach a projektoch

– spolupráca s vysokými školami a firmami


PARTNERI