Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom. (David Hume)

Domov » Aktivity

Aktivity

| Krúžková činnosť

 • v popoludňajších hodinách ponúkajú naši učitelia podľa záujmu detí v priestoroch našej školy rôzne druhy krúžkov (bližšie pozri ponuku „Pre rodičov“)

| Príprava a aktívna účasť na súťažiach a projektoch 

 • v rámci krúžkov i mimo nich sa učitelia venujú deťom pri ich príprave na rôzne súťaže a projekty (bližšie pozri ponuku „Úspechy“)

| Študenti študentom 

 • v školskom roku 2011/2012 sme začali organizovať sériu žiackych konferencií s podtitulom „Študenti študentom“, ktorej cieľom je priame odovzdávanie poznatkov a skúseností žiakov z vyšších ročníkov či úspešných absolventov školy žiakom nižších ročníkov z ich účastí na rôznych súťažiach, či projektoch, vrátane ich životných skúseností zo života „dospelákov“ a postrehov, čo by možno dnes urobili ináč

| Škola v prírode

 • raz za dva roky organizujeme pre žiakov prvého a druhého ročníka osemročného štúdia Školu v prírode

| Imatrikulácia

 • každoročne v októbri pripravujú žiaci končiacich ročníkov slávnostné prijatie do stavu študentského pre žiakov prvého ročníka

| Halloween night 

 • pravidelne v októbri vyučujúce anglického jazyka pripravujú pre deti akciu „Halloween night“ spojenú s vyrezávaním a zdobením tekvíc a filmovou projekciou animovanej rozprávky v anglickom jazyku s titulkami

| Stužková slávnosť 

 • koniec kalendárneho roka je už tradične venovaný stužkovej slávnosti žiakov končiacich ročníkov za spoločnej účasti ich rodičov a učiteľov školy

| Dneperské Vianoce

 • v období blížiacich sa vianočných sviatkov pripravujú naši učitelia v spolupráci s partnerskou Súkromnou základnou školou Dneperská spolu s našimi deti hudobný vianočný program „Dneperské Vianoce“

| Dneperská kapustnica

 • prvá sobota po Mikuláši je venovaná všetkým súťaži chtivým deťom, rodičom, učiteľom, absolventom, skrátka všetkým priateľom školy, pričom chýbať nemôže voňavá predvianočná kapustnica na záver

| Memoriál Janky Olexovej

 • v školskom roku 2013/2014 sme začali písať prvé riadky podujatia venovaného výnimočnej kolegyni – Janke Olexovej a jej nezmazateľnej stope na našej škole, počas ktorého máme príležitosť okrem športového zápolenia na chvíľu sa zastaviť, posedieť a v rodinnej atmosfére spoločne s našimi „gymbosáckymi“ absolventmi zaspomínať na ich bezstarostné školské časy a podeliť sa o ich prvé životné vzostupy či pády a plány do budúcna

| Dneperský guláš

 • koniec školského roka už niekoľko rokov patrí oddychu a príjemnému posedeniu v prírode spojenom s varením žiackeho, učiteľského a rodičovského gulášu so zaujímavým sprievodným programom

| Venček

 • tradícia je tradícia, a tak koniec januára už niekoľko rokov patrí našim nádejným tanečníkom v štandardných, či latinsko-amerických tancoch a ich spoločnej venčekovej slávnosti za spoločnej účasti ich rodičov a učiteľov

| Lyžiarsky kurz

 • ak počasie dovolí, tak lyžiarsky kurz s kamarátmi z maďarskej partnerskej školy v Budapešti v období pred alebo po jarných prázdninách musí byť

| splavovanie Tiszy 

 • tradične v zime u „nás“ na lyžiach a počas letných prázdnin v Maďarsku v kanoe pri splavovaní Tiszy s kamarátmi z maďarskej partnerskej školy v Budapešti

  | jazykové a poznávacie pobyty

 • v prípade záujmu, nie je pre nás problém zorganizovať poznávací pobyt „Potulky Slovenskom“, či výlet do poľského Osvienčimu spojeného s návštevou jednej z najstarších soľných baní na svete v obci Wieliczka a historickým Krakovom, či poznávaco-jazykový pobyt vo Veľkej Británii alebo pri mori

 


PARTNERI