Kráčam pomaly, no nikdy nie späť. (Abraham Lincolm)

Domov » 2%

2%

Ďakujeme,
že nám aj v tomto roku pomôžete a darujete našej škole 2 % z dane na dobrú vec, na lepšie vzdelanie Vašich detí, na ich lepšiu budúcnosť – Občianske združenie Dobrá škola n.o., Dneperská 1,  040 12  Košice,  IČO 31257267

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016;
  2. z tohto Potvrdenia zistíte výšku zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane;
  3. vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v náš prospech poukázať; táto suma však musí byť minimálne 3 €; suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol;
  4. zistené údaje, teda výšku zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane, spolu s Vašimi osobnými údajmi napíšte do  Potvrdenia o_zaplatení_dane_z_príjmov 2016  spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať;
  5. podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením, nám doručte najneskôr do 24.04.2017.

 

Ďakujeme!


PARTNERI