Komu bolo veľa dané, od toho bude veľa požadované. (Tomáš Hálik)

Domov » Nezaradené » Prijímačky 2017/18

Prijímačky 2017/18

Vážení rodičia, študenti, priaznivci nášho gymnázia, posledný termín pre doručenie Prihlášky na Súkromné gymnázium je  10. apríl 2017.

Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika, v rozsahu učebnej látky základnej školy. Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút.Žiak si prinesie: písacie a rysovacie potreby.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.

Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gymbosak.sk v deň konania prijímacej skúšky.

Termíny prijímačiek sú:

  • 9. máj 2017 (utorok) – prvý termín, prvé kolo
  • 11. máj 2017 (štvrtok) – druhý termín, prvé kolo
  • 20. jún 2017 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

PARTNERI