Všetko čím sme, je výsledkom toho, ako sme mysleli. (Buddha)

Domov » Úspechy » Amavet

Category Archives: Amavet

AMAVET 2015

dNa tohtoročnom Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET nás reprezentoval Ján Varga s projektom DoorsOS. (viac…)

Súťaž AMAVET

certifikátDňa 16.10.015 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťaže AMAVET. Organizátorom krajského kola bola Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied.  (viac…)

AMAVET 2014

V dňoch 13. – 15.11.2014 sa v Bratislave uskutočnil Festival vedy a techniky, ktorý je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentovali svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. (viac…)

Séria Krajských Festivalov vedy a techniky vyvrcholila v Košiciach

http://amavet.sk/read_post.php?id=1319:Seria-Krajskych-Festivalov-vedy-a-techniky-vyvrcholila-v-Kosiciach (viac…)

Séria Krajských Festivalov vedy a techniky vyvrcholila v Košiciach

http://amavet.sk/read_post.php?id=1319:Seria-Krajskych-Festivalov-vedy-a-techniky-vyvrcholila-v-Kosiciach

BELGIAN EXPO SCIENCES 2014

Naši študenti Erik Pitko a Pavol Molnár zo sexty sa v mesiaci apríl zúčastnili výstavy EXPO-SCIENCES 2014, ktorá sa tento rok konala v Belgicku. Výstavy sa zúčastnili vďaka oceneniu ich projektu v súťaži Amavet. (viac…)

AMAVET 2013 Bratislava

V dňoch 14. – 16. 11. 2013 sa naši študenti už tradične zúčastnili na súťaži Celoslovenský festival vedecko-technických projektov,  ktorý sa uskutočnil v Bratislave. (viac…)

Východoslovenský regionálny festival – súťaž vedecko-technických projektov opäť na Dneperskej

Súkromné gymnázium Dneperská 1 v Košiciach, dostalo už po tretíkrát dôveru od organizátorov celoslovenskej súťaže AMAVET,  aby sa stalo usporiadateľom Krajského festivalu AMAVET.

(viac…)

20.ročník Vernadsky National Contest Moskva 2013

 

 

 

Naši študenti  oktávy Patrik Hudák a Martin Šalata vyhrali prostredníctvom celoslovenskej súťaže AMAVET postup na  20.ročník súťaže mladých vedcov v Moskve, kde reprezentovali našu školu a SR v oblasti počítačových vied.

 

fotky

AMAVET 2012

8.-10.11.2012 sme sa zúčastnili celoslovenského kola súťaže vedecko-technických projektov AMAVET 2012 v Bratislave. (viac…)


PARTNERI